SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường : THPT Mai Thanh Thế
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 17/10/2022


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12T1 50 1 12T1 50
2 12T2 50 2 12T2 50
3 12T3 50 3 12T3 50
4 12C1 50 4 12C1 50
5 12C2 50 5 12C2 50
6 12C3 50 6 12C3 50
7 12C4 50 7 12C4 50
8 12C5 50 8 12C5 50
9 12C6 50 9 12C6 50
10 12C7 50 10 12C7 50
11 11T1 50 11 11T1 50
12 11T2 50 12 11T2 50
13 11T3 50 13 11T3 50
14 11C1 50 14 11C1 50
15 11C2 50 15 11C2 50
16 11C3 50 16 11C3 50
17 11C4 50 17 11C4 50
18 11C5 50 18 11C5 50
19 11C6 50 19 11C6 50
20 11C7 50 20 11C7 50
21 10A1 50 21 10A1 50
22 10A2 50 22 10A2 50
23 10A3 50 23 10A3 50
24 10A4 50 24 10A4 50
25 10A5 50 25 10A5 50
26 10A6 50 26 10A6 50
27 10A7 50 27 10A7 50
28 10A8 50 28 10A8 50
29 10A9 50 29 10A9 50
30 10A10 50 30 10A10 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 15-10-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net